Cultură si civilizaţie

Cursul de culturăşi civilizaţie tradiţională românească se adresează tuturor acelora care sunt interesaţi de identitatea culturii româneşti. Cerinţele preliminare pentru participarea la curs sunt noţiuni generale de cultură tradiţională si inscrierea la una din clasele de canto muzica populara ale scolii.

Structura cursului:
 • Introducere în cultura şi civilizaţia tradiţională românească
 • Habitatul de tip tradiţional: satul, gospodăria şi amenajarea interiorului
 • Ocupaţiile tradiţionale: cultivarea pământului, creşterea animalelor, vânătoare, albinărit, pescuit, transport, alimentaţie
 • Politehnică populară: meşteşuguri, instalaţii tehnice
 • Arta populară: arhitectură, prelucrarea lutului, a lemnului, a pietrei, pictura pe sticlă, portul popular
 • Cultura spirituală: folclorul literar, muzica populară, repertoriul coregrafic tradiţional
 • Obiceiuri tradiţionale româneşti: calendaristice şi legate de viaţa omului
 • Mituri şi mitologie românească
 • Academia Română şi cultura tradiţională: discursuri de recepţie (Sadoveanu, Mehedinţi, Blaga, Rebreanu)

Durata cursului: 2 ani
 
Coordonator curs: Profesor Dr. Ilie Moise

 


Bibliografie:
 • Atlasul etnografic român, coord.: Ion Ghinoiu – vol. I-IV, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2003-2009;
 • Panteonul românesc-Ion Ghinoiu, Bucureşti, 2001;
 • Folclor românesc -Ilie moise,Sibiu, 2001;
 • Dicţionar de artă populară -Paul Petrescu, Georgeta Stoica, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1997

 

Evenimente / Premii obtinute:

Premiul "Ethnos” – Pentru intreaga activitate (1999)

 

Biografie Profesor Dr. Ilie Moise:

Profesor de folclor şi etnografie la Universitatea "Lucian Blaga” Sibiu;

Autorul a 15 volume axate pe studiul culturii şi civilizaţiei tradiţionale;

Redactor şef al periodicului "Studii şi comunicări de etnologie" (vol. I-XXXVI)